ALTER Länkar

2 valda poster
 
DIALux  La004e_liggend

DIALux är ett omfattande belysningsberäkningsprogram med många möjligheter, oberoende på armaturtillverkare. Programmet och manual finns på deras webbsida. Vill du göra en beräkning med våra ETAP armaturer? Du kan ladda ner vår ETAP plug-in här.

 
GreenLight  La006g

GreenLight är ett belysningsprogram för företag, kommuner och statliga myndigheter som ska stimulera till investeringar i energieffektiva belysningsanläggningar.

 
SK9005B9